Główna - Oferta

Oferta

Prowadzenia ksiąg handlowych

 • Tworzenie planu kont oraz opracowywanie polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, VAT-7, oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych CIT oraz PIT
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych – Bilans
 • Przygotowywanie analiz finansowych i informacji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych – GUS

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, VAT-7, oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Roczne rozliczanie działalności

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

 • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R, VAT-7, oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Roczne rozliczanie działalności

Kadry, Płace, deklaracje ZUS

 • Obsługa pracowników i rozliczeń właścicieli
 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • Przygotowywanie list płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Przygotowywanie przelewów do ZUS i PFRON
 • Elektroniczne przesyłanie danych do ZUS i PFRON
 • Sporządzanie raportów imiennych osób ubezpieczonych IMIR
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Przygotowywanie deklaracji rocznych dla pracowników (PIT-11, PIT-40)
 • Rozliczanie delegacji pracowników

Inne usługi

 • Sporządzanie wniosków CEIDG
 • Sporządzanie deklaracji VAT-R
 • Sporządzanie deklaracji NIP-2
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Wyprowadzanie zaległości

© Biuro Usług Rachunkowych „AS” Stanisława Flak, Agnieszka Ćwierz 2018

Theme by testkomp.pl