Główna - Oferta

Oferta

Prowadzenia ksiąg handlowych

  • Tworzenie planu kont oraz opracowywanie polityki rachunkowości
  • Rejestracja dokumentów księgowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, VAT-7, oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych CIT oraz PIT
  • Sporządzanie deklaracji PFRON
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych – Bilans
  • Przygotowywanie analiz finansowych i informacji
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych – GUS

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

  • Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
  • Obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, VAT-7, oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz wyposażenia
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
  • Roczne rozliczanie działalności

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

  • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
  • Obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R, VAT-7, oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
  • Roczne rozliczanie działalności

Kadry, Płace, deklaracje ZUS

  • Obsługa pracowników i rozliczeń właścicieli
  • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
  • Przygotowywanie list płac
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Sporządzanie deklaracji ZUS
  • Przygotowywanie przelewów do ZUS i PFRON
  • Elektroniczne przesyłanie danych do ZUS i PFRON
  • Sporządzanie raportów imiennych osób ubezpieczonych IMIR
  • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
  • Przygotowywanie deklaracji rocznych dla pracowników (PIT-11, PIT-40)
  • Rozliczanie delegacji pracowników

Inne usługi

  • Sporządzanie wniosków CEIDG
  • Sporządzanie deklaracji VAT-R
  • Sporządzanie deklaracji NIP-2
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych
  • Wyprowadzanie zaległości

© Biuro Usług Rachunkowych „AS” Stanisława Flak, Agnieszka Ćwierz 2018

Theme by testkomp.pl